Η πολυπαραμετρική μαγνητική του προστάτη είναι μία εξέταση με υψηλή ακρίβεια και ειδικότητα για την διάγνωση των νεοπλασμάτων του προστάτη. Η διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου αυτής φτάνει στο 85%  αποτελώντας ένα σημαντικότατο εργαλείο για την διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου αυτής.

  Τι είναι ο καρκίνος του προστάτη?

  Ο καρκίνος του προστάτη είναι πολύ διαδεδομένος αποτελώντας  το δεύτερο συχνότερο νεόπλασμα στους άνδρες μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Η πιθανότητα εμφάνισης  του αυξάνεται με την πέμπτη δεκαετία ζωής ενός άνδρα. Χαρακτηριστικό του αποτελεί η μη εμφάνιση συμπτωμάτων στα πρώτα στάδια της νόσου. Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη για κλινικοεργαστηριακό  έλεγχο του ανδρός με στόχο την έγκαιρη διάγνωση. Θετικό στοιχείο της έγκαιρης διάγνωσης αποτελεί η ριζική θεραπεία από την νόσο.

  Παράγοντες κινδύνου αποτελούν η παχυσαρκία ,η δίαιτα πλούσια σε ζωικά λίπη, η ηλικία > 65ετών, οικογενειακό ιστορικό, η μαύρη φυλή κ.α

  Πολυπαραμετρική μαγνητική προστάτου αδένα

  Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία (mp-MRI) αποτελεί το πλέον σύγχρονο απεικονιστικό μέσο για την διάγνωση του νεοπλάσματος του προστάτη. Αυτό συμβαίνει διότι η εξέταση του αντιγόνου PSA δεν έχει υψηλή ειδικότητα αφενός διότι αυξάνεται και σε άλλες περιπτώσεις όπως φλεγμονές και λοιμώξεις καθώς και ιδίως στο νεόπλασμα του αδενοκαρκίνωματος που είναι το συχνότερο αλλά όχι το μοναδικό. Η mp-MRI ωστόσο έχει το πλεονέκτημα ότι ανιχνεύει σε ποσοστά άνω του 80% αλλοιώσεις στο προστάτη καθώς και μπορεί να αναγνωρίσει και εκείνες υψηλής κακοήθειας. Επιπλέον  τα νεοπλάσματα  του προστάτη μπορεί να είναι πολυεστιακά και να αναγνωρίζονται όλες οι εστίες λεπτομερώς.

  Η τελική διάγνωση της κακοήθειας του προστάτη επιβεβαιώνεται με την βιοψία αυτού. Η βιοψία συνήθως πραγματοποιούνταν με τυχαιοποιημένα δείγματα  μέσω υπερηχοτομογραφίας ,η οποία έχει χαμηλή ειδικότητα την εντόπιση των πιο ύποπτων βλαβών με στόχο την λήψη δειγμάτων από αυτές τις περιοχές.

  Με την πολυπαραμετρική προστάτη εντοπίζονται οι πιο ύποπτες περιοχές και με αυτό τον τρόπο οδηγούμε στοχευμένα την λήψη δειγμάτων από αυτές .

  Κατά την εξέταση  ο αδένας απεικονίζεται με ποικίλους τρόπους (ακολουθίες) λαμβάνοντας πληροφορίες τόσο μορφολογικά (κυρίως Τ2 ακολουθία ) όσο και λειτουργικά ( τεχνική διάχυσης Diffusion)  .Με την χρήση σκιαγραφικής ουσίας επίσης λαμβάνονται πληροφορίες για την συμπεριφορά της βλάβης με αυτή (χρόνος και βαθμός σκιαγραφικής ενίσχυσης) .

  Με αυτό τον τρόπο ο ιατρός-ακτινοδιαγνώστης δύναται διαγνώσει έγκαιρα και με ακρίβεια κακοήθειες προστάτη καθώς και να ενημερώσει για την εξάπλωση του (σταδιοποίηση) με μεγάλη ακρίβεια.

  Η εξέταση πραγματοποιείται στα διαγνωστικά κέντρα Ιατροδιάγνωση και διαρκεί περίπου 20-25 λεπτά .

  Καταλήγοντας είναι σημαντικό να τονιστεί για την έγκαιρη πρόληψη του καρκίνου του προστάτη  η σημασία της κλινικής ουρολογικής εξέτασης ,η διενέργεια εξέτασης ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) ετησίως  σε άνδρες >45 ετών καθώς και η διενέργεια των εξετάσεων από έμπειρους υψηλά εκπαιδευμένους ιατρούς.

  Ντούνας Παναγιώτης-Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης

  Υπεύθυνος Ακτινολογικού Τμήματος  Ιατροδιάγνωσης