Αξονική Τομογραφία

    Το διαγνωστικό μας κέντρο διαθέτει το υπερσύγχρονο ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα  Toshiba Aquilion, 64 τομών.