Μαγνητικός Τομογράφος

    Ο GESIGNAHD-XT 1,5 Tesla αποτελεί ένα σύνολο προηγμένων κλινικών εφαρμογών και προσφέρει εξαιρετική απόδοση.