Επισκέφτηκα το κέντρο για triplex καρδιάς. Έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος και από τους γιατρούς και από τη γραμματεία.