Ακτινοδιάγνωση

Η Ιατροδιάγνωση διαθέτει ειδικευμένα ακτινοδιαγνωστικά τμήματα στα οποία διενεργούνται, επεξεργάζονται αναλύονται εξετάσεις από άρτια εκπαιδευμένους ιατρούς και έμπειρο τεχνικό προσωπικό.

Πιο συγκεκριμένα, τα τμήματα της Ακτινοδιάγνωσης  είναι σχετικά με:

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Το τμήμα είναι εξοπλισμένο με Μαγνητικό Τομογράφο GESIGNAHD-XT 1,5 Tesla. Ο συγκεκριμένος τομογράφος αποτελεί ένα σύνολο προηγμένων κλινικών εφαρμογών…

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Το Τμήμα μας είναι εξοπλισμένο με Αξονικό Τομογράφο Toshiba Aquilion, 64 τομών. Ο συγκεκριμένος αξονικός τομογράφος έχει κάλυψη άξονα 16…

ΥΠΕΡΗΧΟΣ DOPPLER

ΥΠΕΡΗΧΟΣ DOPPLER

Η υπερηχογραφία είναι μία σύγχρονη απεικονιστική μέθοδος, ασφαλή για τον ασθενή, οικονομική, εύκολα προσβάσιμη και με τη δυνατότητα επανάληψής της…

TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

Η υπερηχογραφία αγγείων αποτελεί μία επιμέρους εφαρμογή της υπερηχογραφίας που έχει διευκολύνει στη διερεύνηση και αντιμετώπιση της αγγειακής παθολογίας.

ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Στο τμήμα μας διενεργείται και η υπερηχογραφική ελαστογραφία. Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιεί τους υπερήχους για να εκτιμήσει την ελαστικότητα…

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαία σημασία της συγκεκριμένης εξέτασης, το τμήμα μας είναι εξοπλισμένο με Ψηφιακό Μαστογράφο GEEssential…

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Με τη χρήση τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού είναι δυνατή η μέτρηση οστικής πυκνότητας, η οποία δίνει πληροφορίες για την σύσταση…

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

Στο Ακτινολογικό Τμήμα πραγματοποιείται ακτινογραφία, ως κλασική μέθοδο εξέτασης με διαγνωστικούς σκοπούς, για τον εντοπισμό υποκείμενης αιτίας…

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

Στο Ακτινολογικό Τμήμα διενεργείται Ψηφιακή Πανοραμική Ακτινογραφία, η οποία αποτελεί σημαντικό εργαλείο διάγνωσης στην οδοντιατρική…

ΠΛΑΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΛΑΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

Η Κεφαλομετρική είναι μία ακτινογραφία στην οποία έχουμε πλάγια απεικόνιση της κεφαλής, χρήσιμη για την εξέταση των γνάθων. Στην ορθοδοντική…