Ακτινογραφία

Στο Ακτινολογικό Τμήμα πραγματοποιείται ακτινογραφία, ως κλασική μέθοδο εξέτασης με διαγνωστικούς σκοπούς, για τον εντοπισμό υποκείμενης αιτίας σε κλινικά συμπτώματα και σημεία.

Στο τμήμα πραγματοποιούνται εξειδικευμένες εξετάσεις: Θώρακος, Άκρων, Εγκεφάλου, Σπονδυλικής Στήλης κ.λπ.

Η Ακτινογραφία είναι η παλαιότερη και η συχνότερα χρησιμοποιούμενη μορφή της ιατρικής απεικόνισης που χρησιμοποιεί ακτίνες Χ και η οποία συμβάλλει στη διάγνωση πολλών παθήσεων.