Η ελαστογραφία είναι μια νέα υπερηχογραφική μέθοδος που αξιολογεί την ελαστικότητα-σκληρότητα ενός ιστού .Είναι ανώδυνη, οικονομική και αποτελεσματική μέθοδος.
Στα διαγνωστικά κέντρα Ιατροδιαγνώση χρησιμοποιούμε την πλεον εξελιγμένη μέθοδο ελαστογραφίας την ShearWave Elastography χρησιμοποιώντας τους υπερσύγχρονους υπερηχοτομογράφους του Γερμανικού οίκου Siemens .
Πολλές μελέτες αποδεικνύουν ότι η ελαστογραφία, αποτελεί, το 2ο κριτήριο με το οποίο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αν ένα υπερηχογραφικό εύρημα είναι καλοήθες ή κακοήθες βάση της σκληρότητας του

Πλεονεκτήματα Shearwave
Η πλέον εξελιγμένη μορφή ελαστογραφίας είναι η ShearWave Ελαστογραφία, η οποία σε αντίθεση με την απλή (strain):
δεν απαιτεί την εφαρμογή πίεσης από το χειριστή στο υπό εξέταση όργανο, καθιστώντας τις μετρήσεις αντικειμενικές και συγκρίσιμες.
επιτρέπει τη μέτρηση της σκληρότητας των ιστών όχι μόνο στα επιφανειακά όργανα (θυρεοειδής, μαστός), αλλά και στα εν τω βάθει όργανα (ήπαρ )

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η ελαστογραφία ήπατος χρησιμοποιείται συνήθως για την σταδιοποίηση και παρακολούθηση χρόνιων ηπατοπαθειών (ηπατίτιδας, κίρρωσης του ήπατος κ.α) που προκαλούν ίνωση . Ύποπτες περιοχές για κακοήθεια επίσης μπορούν να εξεταστούν.

Το ήπαρ αποτελεί το μεγαλύτερο όργανο του ανθρωπίνου σώματος και είναι υπεύθυνο τόσο για τη διαχείριση συστατικών που προσλαμβάνονται με τη διατροφή όσο και για την απέκκριση βλαβερών ουσιών από το σώμα.

Χρόνιες λοιμώξεις από τους ιούς της ηπατίτιδας ,υπερκατανάλωση αλκοόλ και άλλα προκαλούν χρόνια φλεγμονή η οποία οδηγεί στη δημιουργία ουλώδους ιστού-ινωτικών στοιχείων.

Ύποπτοι συμπαγείς σχηματισμοί του μαστού που έχουν εντοπιστεί στην μαστογραφία και στο υπερηχογράφημα μπορούν να εξεταστούν με περαιτέρω με την Shear Wave ελαστογραφία. Αποτελεί σημαντική βοήθεια στο καθορισμό μιας βλάβης ως καλοήθης ή κακοήθης.

Η ελαστογραφία του θυρεοειδούς αδένα μας βοηθά στη κατάταξη  ενός όζου ως καλοήθης ή κακοήθης όταν είναι ενδιάμεσης κακοήθειας, υπολογίζοντας την σκληρότητα του. Επιπλέον καθιστά δυνατή  την αξιολόγηση του παρεγχύματος του καθώς πολλές φλεγμονές (θυρεοειδίτιδες) με την πάροδο του χρόνου σχηματίσουν ινωτικά στοιχεία (ουλώδης ιστός).

Σε περιπτώσεις βιοψίας ενός όζου η ελαστογραφία μας καθοδηγεί στις πιο ύποπτες περιοχές αυξάνοντας την αξιοπιστία και την ακρίβεια της λήψης δείγματος.

Η Ελαστογραφία είναι μία νέα υπερηχογραφική μέθοδος μέτρησης της ελαστικότητας και της σκληρότητας των ιστών.