ΤΡΙΠΛΕΞ

Η έγχρωμη υπερηχοτομογραφία (triplex) χρησιμοποιείται κυρίως για την εξέταση των αγγείων του σώματος.
Βασίζεται στο φαινόμενο Doppler , το οποίο δημιουργείται από τη διαφορά συχνότητας των υπερήχων λόγω της κίνησης του αίματος εντός των αγγείων (κυρίως ερυθροκυτταρων).

Κατά τον συνδυασμό του απλού υπέρηχου (B MODE) με την έγχρωμη υπερηχοτομογραφία (triplex ) ελέγχεται ο αυλός του αγγείου , η ροή του αίματος εντός του αγγείου καθώς και οι μέγιστες και ελάχιστες ταχύτητες ροής του.

Οι εξέταση αυτή περιλαμβάνει τόσο τις αρτηρίες όσο και τις φλέβες.
Υπέρταση, διαβήτης, νεφρικές και ηπατικοί επηρεάζουν αρνητικά την “υγεία των αγγείων”.

Οι αρτηρίες αποτελούν την μία από τις δύο κατηγορίες αγγείων του ανθρώπινου σώματος.  Χαρακτηριστικά τους η ύπαρξη νευρικού πλέγματος και μυϊκών ινών πέριξ του αυλού τους καθώς είναι και τα αγγεία στων οποίων τον αυλό δημιουργείται αθηρωμάτωση
Πρακτικά οι αρτηρίες μεταφέρουν οξυγονωμένο αίμα από την καρδιά προς το υπόλοιπο σώμα. Εξαίρεση αποτελούν οι πνευμονικές αρτηρίες.

Με αυτή την εξέταση ελέγχεται η ροή του αίματος στις έσω και έξω καρωτίδες αρτηρίες καθώς και στις σπονδυλικές αρτηρίες. Αξιολογούνται ο αυλός του αγγείου ,το ενδοθήλιο(πάχυνση), αθηρωματικές πλάκες, διαταραχές στη ροή του αίματος. Ο ιατρός-ακτινοδιαγνώστης απεικονίζει και αξιολογεί πιθανές στενώσεις των αγγείων αυτών.

Η αορτή αποτελεί το μεγαλύτερο αγγείο του ανθρώπου, μεταφέροντας αίμα από την καρδιά προς το υπόλοιπο σώμα. Στενώσεις, αθηρωμάτωση, ανευρύσματα και διαταραχές στη ροή του αίματος ελέγχονται χρησιμοποιώντας την εξέταση αυτή.
Αποτελεί μία εξέταση που χρειάζεται προετοιμασία για την βέλτιστη απεικόνιση του αγγείου αυτού.

Αυτά τα αγγεία διακινούν αίμα από την αορτή προς τα νεφρά με σκοπό την διύλιση του και την παραγωγή των ούρων.

Με το triplex ελέγχονται προς ανάδειξη παθολογικών καταστάσεων όπως στένωση λόγω αθηρωματικών πλακών ή άλλων παραγόντων, ανεύρυσμα, διαταραχή στη ροή του αίματος.

Αποτελεί μία εξέταση που χρειάζεται προετοιμασία για την βέλτιστη απεικόνιση των αγγείων αυτών.

Οι λαγόνιες αρτηρίες αποτελούν τη συνέχεια της αορτής και διακινούν το αίμα από την αορτή προς τα όργανα και τις δομές της πυέλου καθώς και προς τα κάτω άκρα. Στενώσεις, αθηρωμάτωση, ανευρύσματα και διαταραχές στη ροή του αίματος ελέγχονται χρησιμοποιώντας την εξέταση αυτή.
Αποτελεί μία εξέταση που χρειάζεται προετοιμασία για την βέλτιστη απεικόνιση των αγγείων αυτών.

Με την εξέταση αυτή ελέγχονται τα αιμοφόρα αγγεία των άνω και κάτω άκρων.
Αξιολογείται η ροή του αίματος σε αυτά, στενώσεις και σπανιότερα ανευρύσματα ή άλλες παθολογίες.

Φλεβες
Οι φλέβες αποτελούν την άλλη κατηγορία των αγγείων του ανθρώπινου σώματος.
Κύρια λειτουργία τους η επιστροφή του μη οξυγονωμένου αίματος από τους ιστούς στους πνεύμονες καθώς και η μεταφορά συστατικών που προσλήφθηκαν με τη διατροφή προς το ήπαρ.
Χαρακτηριστικό τους η ύπαρξη βαλβίδων ώστε να μην έχουμε αιματική επιστροφή και το αίμα να λιμνάζει διατείνοντας τα αγγεία αυτά.

Με την εξέταση αυτή ελέγχεται η λειτουργία του φλεβικού συστήματος.
Πιθανά ευρήματα αποτελούν η ανεπάρκεια των φλεβικών βαλβίδων, η επιστροφή του αίματος, με αποτέλεσμα την διάταση των φλεβών, οι κιρσοί , δυσπλασίες, η θρόμβωση κ.α.

Το Triplex Σπληνοπυλαίου Άξονα περιλαμβάνει τον έλεγχο της πυλαίας φλεβικής κυκλοφορίας(σπληνική φλέβα, άνω μεσεντέριος φλέβα, πυλαία φλέβα και ενδοηπατικοί κλάδοι αυτής).

Ελέγχονται επίσης η ηπατική αρτηριακή κυκλοφορία, το ήπαρ και ο σπλήνας.
Εξετάζεται ο ενδοπεριτοναϊκός και εξωπεριτοναϊκός χώρος για ανάδειξη τυχόν παθολογίας.
Απαιτεί προετοιμασία για την βέλτιστη απεικόνιση.

η εξειδικευμένη υπερηχογραφική μελέτη των αγγείων κατά την οποία μπορεί να ελεγχτεί η μορφολογία τους καθώς και η ροής του αίματος μέσα στον αυλό τους.