ΒΑΣΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ CHECKUP

  • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
  • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 
  • ΣΑΚΧΑΡΟ 
  • ΟΥΡΙΑ
  • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ
  • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
  • HDL
  • LDL
  • T.K.E.

τιμή:

20€

Για τις αιματολογικές εξετάσεις, το τελευταίο γεύμα λαμβάνεται έως και 11-12 ώρες πριν την αιμοληψία. Η κατανάλωση νερού επιτρέπεται.

Δεν είναι απαραίτητο να κλείσετε ραντεβού καθώς υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του κέντρου μας.

Στην Ιατροδιάγνωση, πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της εξετάσεις αίματος. Προτιμάται πάντως να γίνονται τις πρωινές ώρες, καθώς δεν πρέπει να έχετε φάει.