Πάντα υπάρχει χώρος στην ομάδα μας για ένα άτομο με όρεξη για δουλειά και που μπορεί να μας βοηθήσει.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο:  iatrodiagnosinirakliou@gmail.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Σπουδές σχετικές με τον κλάδο της Υγείας 
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση για τουλάχιστον 1 χρόνο
 • Άριστες διαπροσωπικές δεξιότητες, ευγένεια και ομαδικότητα
 • Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες
 • Απαραίτητες γνώσεις Η/Υ – 
 • Γνώση συστήματος  SLIS (θα συνεκτιμηθεί)

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
 • Διαρκής Εκπαίδευση και Επιμόρφωση
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα σύγχρονο και σταθερό περιβάλλον 
 • Παροχή διαγνωστικού προγράμματος υγείας

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Δεξιότητες γρήγορης και σωστής δακτυλογράφησης 
 • Γρήγορη πληκτρολόγηση-τυφλό σύστημα
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 • Υπευθυνότητα
 • Γνώση απομαγνητοφώνησης (θα συνεκτιμηθεί)

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
 • Διαρκής Εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα σύγχρονο και σταθερό περιβάλλον 
 • Παροχή διαγνωστικού προγράμματος υγείας 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 • Άνεση στην επικοινωνία μέσω τηλεφώνου
 • Ομαδικό πνεύμα

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
 • Διαρκής Εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα σύγχρονο και σταθερό περιβάλλον 
 • Παροχή διαγνωστικού προγράμματος υγείας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΑΞΟΝΙΚΟΥ – ΜΑΓΝΗΤΗ

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας ή Πτυχίο ΙΕΚ Βοηθών Ραδιολογίας & Ακτινολογίας (με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες
 • Άριστες επικοινωνιακές  δεξιότητες, ομαδικότητα και υπευθυνότητα

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
 • Διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα σύγχρονο και σταθερό περιβάλλον 
 • Παροχή διαγνωστικού προγράμματος υγείας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Επιθυμητά Προσόντα: 

 • Πτυχίο Ιατρικών/Βιολογικών Εργαστηρίων ή Νοσηλευτικής (ΤΕΙ επιθυμητό)
 • Απόλυτα απαραίτητη η εμπειρία σε αιμοληψίες
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ομαδικότητα και υπευθυνότητα

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
 • Διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα σύγχρονο και σταθερό περιβάλλον 
 • Παροχή διαγνωστικού προγράμματος υγείας
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.