ΠΛΗΡΕΣ CHECK UP 1

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΤΚΕ
 • ΣΑΚΧΑΡΟ
 • ΟΥΡΙΑ
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΦΕΡΙΤΙΝΗ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
 • ΚΑΛΙΟ
 • ΝΑΤΡΙΟ
 • Ca-p
 • γ-GT
 • LDH
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
 • Η/Φ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
 • CRP

τιμή:

50€

ΠΛΗΡΕΣ CHECK UP 2

ΠΛΗΡΕΣ CHECK UP 1 +

 • ΗΚΓ
 • Triplex Καρδιάς
 • Eπιπλέον εξέταση για άνδρες
  • PSA
 • Επιπλέον εξέταση για γυναίκες
  • PAP Test

τιμή:

110€

Για τις αιματολογικές εξετάσεις, το τελευταίο γεύμα λαμβάνεται έως και 11-12 ώρες πριν την αιμοληψία. Η κατανάλωση νερού επιτρέπεται.

Δεν είναι απαραίτητο να κλείσετε ραντεβού καθώς υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του κέντρου μας.

Στην Ιατροδιάγνωση, πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της εξετάσεις αίματος. Προτιμάται πάντως να γίνονται τις πρωινές ώρες, καθώς δεν πρέπει να έχετε φάει.