ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  • ΤRIPLEX KΑΡΔΙΑΣ
  • TEST KΟΠΩΣΕΩΣ
  • ΗΚΓ

τιμή:

70€

Συστήνουμε να έχετε κάνει ένα ελαφρύ γεύμα 4 ώρες πριν το test κοπώσεως. Επίσης, θα σας διευκολύνει κατα τη διαδικασία να φοράτε άνετο ρουχισμό.

Είναι απαραίτητο να κλείσετε ραντεβού.