Η φλεβοκέντηση είναι μία ιατρική πράξη, με στόχο τη συλλογή δεδομένων για την κατάσταση της υγείας του εξεταζόμενου.

Πραγματοποιείται πάντα από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό το οποίο συλλέγει δείγμα αίματος σε ειδικά φιαλίδια με βελόνες και σύριγγες μιας χρήσης.

Η διαδικασία της αιμοληψίας είναι αρκετά απλή και ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Ο εξεταζόμενος κάθεται σε ειδική καρέκλα αιμοληψίας και τοποθετεί το χέρι του στο στήριγμα που υπάρχει.

Μετά το τέλος της αιμοληψίας είναι απαραίτητο να ασκηθεί σταθερή πίεση άμεσα με στεγνό βαμβάκι στο σημείο που έγινε η φλεβοκέντηση για 5 λεπτά, ή περισσότερο εάν ο ασθενής παρουσιάζει διαταραχές πηκτικότητας αίματος.

Ο εξεταζόμενος παραμένει στο χώρο κάποια λεπτά και αφού βεβαιωθεί ότι αισθάνεται καλά, αποχωρεί από το διαγνωστικό κέντρο.

Με τη χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων στο Βιοχημικό Εργαστήριο πραγματοποιείται ποσοτικός και μορφολογικός προσδιορισμός βιομορίων-συστατικών βιολογικών υγρών και εκριμμάτων.

Μη φυσιολογικές τιμές βοηθούν στη διάγνωση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση διαφόρων νοσημάτων σχετιζόμενων με την καρδιακή, νεφρική, ηπατική λειτουργία. κ.α. Χαρακτηριστικά αναφέρονται GLU,CREA,UREA,s-GOT,γ-GT κ.α. Επίσης μπορούν να ανιχνευθούν επίπεδα φαρμάκων καθώς και τοξικών ουσιών.

Η μέτρηση αντισωμάτων στον ορό του αίματος προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τις λοιμώξεις.

Η παραγωγή τους από τον ανθρώπινο οργανισμό πραγματοποιείται ως απάντηση στη προσβολή του από παθογόνους μικροοργανισμούς όπως βακτηρια και ιούς. Χαρακτηριστικά αναφέρονται IG-A,IG-G, Anti-HepatitisAVirus, IgM κ.α. Βοηθά στην ανίχνευση νόσων όπως ηπατιτίδα, HIV κ.α.

Στόχος είναι η διάγνωση και διαχείριση αυτοάνοσων και άλλων νοσημάτων όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα, ΣΕΛ, συστηματικές αγγειίτιδες, νεοπλασματικοί δείκτες κ.α.

Μικροβιολογικές εξετάσεις και καλλιέργειες βιολογικών υγρών χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση, προσδιορισμό και παρακολούθηση μικροβίων που προκαλούν λοίμωξη.

Βοηθούν καταλυτικά στην επιλογή της σωστότερης θεραπείας. Χαρακτηριστικα αναφέρονται καλλιέργεια ούρων, παρασιτολογικός έλεγχος κοπράνων, αντιβιόγραμμα, ανάλυση σπέρματος κ.α.

Η μέτρηση τους βοηθά στην ανίχνευση νεοπλασιών, στην επιλογή του σωστότερου θεραπευτικού πρωτοκόλλου, καθώς και στην πληροφόρηση για τη πορεία μιας νόσου. Χαρακτηριστικά αναφέρονται Ca50, NSE, SCC, MCA, TG, B2-Mικροσφαιρίνη, CYFRA 21, PSA,FPSA, AFPCA-125 κ.α.

Διενεργείται λήψη και κυτταρολογική ανάλυση κολποτραχηλικών επιχρισμάτων (PAP- TEST), κυτταρολογική εξέταση διαφόρων κυτταρολογικών υγρών (ούρα, πτύελα, κ.λπ.) κ.α.

Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την κλινική διάγνωση και επιτυγχάνεται με την παρατήρηση της μορφολογίας και της φυσιολογίας κυττάρων του αίματος καθώς και με τον ποσοτικό καθορισμό τους.

Χαρακτηριστικά αναφέρονται η Γενική Εξέταση Αίματος (λευκά-ερυθρά αιμοσφαίρια, αιματοκρίτης, αιμοσφαιρίνη κ.α), ο καθορισμός ομάδας αίματος(Rh+/-),ΤΚΕ κ.α