Αιματολογικό

Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την κλινική διάγνωση και επιτυγχάνεται με την παρατήρηση της μορφολογίας και της φυσιολογίας κυττάρων του αίματος καθώς και με τον ποσοτικό καθορισμό τους.

Χαρακτηριστικά αναφέρονται η Γενική Εξέταση Αίματος (λευκά-ερυθρά αιμοσφαίρια,αιματοκρίτης, αιμοσφαιρίνη κ.α), ο καθορισμός ομάδας αίματος(Rh+/-),ΤΚΕ κ.α

 

1

Ανώδυνη Μέθοδος

2

Υπερσύγχρονοι Αναλυτές

3

Διαγνωστική Ακρίβεια

Όλες οι αιματολογικές εξετάσεις, πραγματοποιούνται, με τελευταίας τεχνολογίας αναλυτές και από εξειδικευμένο προσωπικό