Ηλεκτροφορήσεις

Εφαρμόζονται στα βιολογικά υγρά του οργανισμού με στόχο τη διαχώριση μορίων και τη λήψη πληροφοριών για τη μορφολογία τους.

Χαρακτηριστικα αναφέρονται ηλεκτροφορήσεις λευκωμάτων ορού, ούρων, αιμοσφαιρίνης, ανοσοκαθηλώσειςορού, ούρων, ανοσοηλεκτροφορήσεις, ηλεκτροφορήσειςισοενζύμωνALP, LDH, CPK, λιποπρωτεϊνών, ανίχνευση αιμοσφαιρινοπαθειών και προγεννητικός έλεγχος κ.α.

1

Ανώδυνη Μέθοδος

2

Υπερσύγχρονος Αναλυτής

3

Διαγνωστική Ακρίβεια

Το εργαστήριο  Ηλεκτροφορήσεων χρησιμοποιεί  ως  μέθοδο  διαχωρισμού βιομορίων την ηλεκτροφόρηση , και  εφαρμόζει την μέθοδο σε διάφορα βιολογικά υγρά του οργανισμού.