ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  • FSH
  • LH
  • PRL
  • E2
  • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
  • TSH

τιμή:

45€

Συμβουλευτείτε τον θεράποντα ιατρό σας.

Δεν είναι απαραίτητο να κλείσετε ραντεβού καθώς υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του κέντρου μας.