Παιδικός έλεγχος

  • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ / ΣΑΚΧΑΡΟ / ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
  •  ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ / ΟΥΡΙΑ / ΣΙΔΗΡΟΣ
  •  ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ / HDL / LDL
  •  ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ / ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
  •  ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ / ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
  •  SGOT / SGPT / γ – GT / TSH

τιμή:

50€

Για τις αιματολογικές εξετάσεις, το τελευταίο γεύμα λαμβάνεται έως και 12 ώρες πριν την αιμοληψία. Η κατανάλωση νερού επιτρέπεται.

Συνιστάται να συλλέξτε τα πρώτα πρωινά ούρα σε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη αφού έχετε πλυθεί τοπικά, καθώς κατά την ούρηση είναι πιθανό να παρασυρθούν διάφορα εξωτερικά στοιχεία και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα της εξέτασης.

Δεν είναι απαραίτητο να κλείσετε ραντεβού καθώς υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του κέντρου μας.