Μοριακή Ιατρική

    Δύο Υπερσύγχρονα, πλήρως Εξοπλισμένα, Διαγνωστικά Κέντρα, στο Νέο Ηράκλειο.
    Λ. Ηρακλείου 201 & Λ. Ηρακλείου 461