Βασικό CHECK UP

✓ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
✓ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ / Τ.Κ.Ε.
✓ ΣΑΚΧΑΡΟ / ΟΥΡΙΑ
✓ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ / ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
✓ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ / HDL / LDL
✓ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
✓ SGOT / SGPT / γ-GT
✓ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
✓ ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
✓ ΣΙΔΗΡΟΣ
✓ ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
✓ ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ

τιμή:

30€

Για τις αιματολογικές εξετάσεις, το τελευταίο γεύμα λαμβάνεται έως και 11-12 ώρες πριν την αιμοληψία. Η κατανάλωση νερού επιτρέπεται.

Δεν είναι απαραίτητο να κλείσετε ραντεβού καθώς υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του κέντρου μας.

Στην Ιατροδιάγνωση, πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της εξετάσεις αίματος. Προτιμάται πάντως να γίνονται τις πρωινές ώρες, καθώς δεν πρέπει να έχετε φάει.