Holter Ρυθμού

Το Holter Ρυθμού δίνει τη δυνατότητα διάγνωσης καρδιολογικών αρρυθμιών και διαταραχών κοιλιακής αγωγής.

Holter ρυθμου 24 ωρου και δυνατότητα τοποθέτησης holter ρυθμού έως και επι 7ήμερου.
Το holter ρυθμού αποτελεί μία φορητή συσκευή ηλεκτροκαρδιογραφήματος που τοποθετείται στον ασθενή για όσο χρονικό διάστημα κρίνει ο ιατρός.
Καταγράφει αδιαλείπτως την λειτουργία της καρδιάς
Πλεονέκτημα αποτελεί η καταγραφή της καρδιάς σε πραγματικές συνθήκες της καθημερινής ζωής του ασθενούς
Με το holter ρυθμού μας δίνεται η δυνατότητα συνεχούς καταγραφής του καρδιακού ρυθμού και όλων των διαταραχών αυτού.
Με την κατάλληλη ψηφιακή επεξεργασία και λεπτομερή και ακριβή ανάλυση που πραγματοποιείται στο κέντρο μας ανιχνεύουμε απλές και σύμπλεκες αρρυθμίες, έκτακτες συστολές, κολπική μαρμαρυγή, κολπικό πτερυγισμό και άλλες διαταραχές της αγωγής του ρυθμού καθώς και ενδεχόμενες « σιωπηρές» ισχαιμικές μεταβολές.

 

Το holter ρυθμού (ή καταγραφέας ρυθμού) είναι μία φορητή ηλεκτρονική συσκευή, η οποία καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς.