Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα αποτυπώνει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς.

ΗΚΓ σύγχρονη και ασύρματη καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών
ΤΙ ΕΙΝΑΙ:
O καρδιακός μυς για να συσταλεί χρειάζεται ηλεκτρική διέγερση, δηλαδή τη δημιουργία διαφοράς δυναμικού στα κύτταρά του.
Ο φλεβόκομβος (ΔΕ κόλπος) αποτελεί το σημείο παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για να συσταλεί η καρδιά.

Το Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) καταγράφει την παραγωγή και εξάπλωση του ηλεκτρικού ρεύματος στην καρδιά από 12 πλευρές απαγωγές.

Χρησιμοποιείται:

Για την ανίχνευση σε επείγουσα αλλά και τακτική βάση ισχαιμικών αλλοιώσεων, αρρυθμιών και άλλων καρδιακών παθήσεων.
Επίσης στα πλαίσια διενέργειας προαθλητικού και προεγχειρητικού ελέγχου.
Η μη ύπαρξη αλλοιώσεων στο καρδιογράφημα εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την μη ύπαρξη ισχαιμίας(εμφράγματος) αλλά όχι 100%.

 

Το καρδιογράφημα ή σωστότερα ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι η καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς.