Τεστ Κοπώσεως

Το Test Κοπώσεως αποτελεί τη βασική μέθοδο προγνωστικού ελέγχου της στεφανιαίας νόσου στο γενικό πληθυσμό.

Γίνεται με κόπωση σε κυλιόμενο τάπητα με το γνωστό ή με τροποποιημένο πρωτόκολλο Bruce ώστε να επιτυγχάνουμε ασφαλές αλλά ταυτόχρονα και  διαγνωστικό αποτέλεσμα για όλους τους ασθενείς μας.

Ο σημαντικότερος σκοπός είναι η ανίχνευση της στεφανιαίας νόσου και η έγκαιρη διάγνωση της.

Ο ρόλος όμως της δοκιμασίας κοπώσεως δεν σταματάει εκεί. Μερικοί από τους πολύ σημαντικούς ρόλους του τεστ κοπώσεως είναι :

  • Η μέτρηση και οι μεταβολές της αρτηριακής πίεσης κατά την άσκηση
  • Η καταγραφή της καρδιακής συχνότητας του ρυθμού και η ενδεχόμενη εμφάνιση αρρυθμιών
  • Η ανταπόκριση γνωστών υπερτασικών ατόμων στην άσκηση
  • Ο έλεγχος αρρυθμιών και η απάντηση τους στην άσκηση
  • Η ικανότητα  αλλά και η ανοχή του ατόμου  στην κόπωση

Προετοιμασία: Προτείνεται ο ασθενής να φορά άνετα ρούχα και υποδήματα, με ένα ελαφρύ γεύμα ή νηστικός.

 

Το τεστ κοπώσεως είναι μια καρδιολογική εξέταση, η οποία βοηθάει να καθορίσουμε πόσο καλά λειτουργεί η καρδιά κατά τη φυσική δραστηριότητα.