Ανοσολογικό

Στόχος είναι η διάγνωση και διαχείρησηαυτοάνοσων και άλλων νοσημάτων όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα, ΣΕΛ, συστηματικές αγγειίτιδες, νεοπλασματικοιδεικτες κ.α.

 

1

Ανώδυνη Μέθοδος

2

Υπερσύγχρονος Αναλυτής

3

Διαγνωστική Ακρίβεια

Ανοσοανεπάρκειες

Αυτοάνοσα νοσήματα

Λοιμώδη νοσήματα

Ανοσοϋπερπλασίες & καρκίνος

Στο ανοσολογικό τμήμα, γίνονται εξετάσεις που οδηγούν στον προσδιορισμό των παθολογικών μηχανισμών και λειτουργιών των νοσημάτων του ανοσοποιητικού συστήματος.