Νεοπλασματικοί Δείκτες

Η μέτρηση τους βοηθά στην ανίχνευση νεοπλασιών, στην επιλογή του σωστότερου θεραπευτικού πρωτοκόλλου, καθώς και στην πληροφόρηση για τη πορεία μιας νόσου. Χαρακτηριστικά αναφέρονται Ca50, NSE, SCC, MCA, TG, B2-Mικροσφαιρίνη, CYFRA 21, PSA,FPSA, AFPCA-125 κ.α.

1

Ανώδυνη Μέθοδος

2

Υπερσύγχρονος Αναλυτής

3

Διαγνωστική Ακρίβεια

Νεοπλασματικοί ή καρκινικοί δείκτες (tumor markers) ονομάζονται όλες εκείνες οι ουσίες οι οποίες παρέχουν μία ένδειξη παρουσίας ή ανάπτυξης μιας νεοπλασίας.