Βιοχημικό

Με τη χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων στο Βιοχημικό Εργαστήριο πραγματοποιείται ποσοτικός και μορφολογικός προσδιορισμός βιομορίων-συστατικών βιολογικών υγρών και εκριμμάτων.

Μη φυσιολογικές τιμές βοηθούν στη διάγνωση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση διαφόρων νοσημάτων σχετιζόμενων με την καρδιακή, νεφρική, ηπατική λειτουργία. κ.α. Χαρακτηριστικά αναφέρονται GLU,CREA,UREA,s-GOT,γ-GT κ.α. Επίσης μπορούν να ανιχνευθούν επίπεδα φαρμάκων καθώς και τοξικών ουσιών.

 

1

Ανώδυνη Μέθοδος

2

Υπερσύγχρονος Αναλυτής

3

Διαγνωστική Ακρίβεια

Oι βιοχημικές εξετάσεις  ανιχνεύουν δυσλειτουργίες των συμπαγών οργάνων του οργανισμού μας καθώς και μεταβολικές διαταραχές αυτού.