Πλήρες Αιματολογικό Check-up

 •  ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ / Τ.Κ.Ε. / ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ
 •  ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ / ΟΥΡΙΑ / CRP (ποσοτική)
 •  ΣΑΚΧΑΡΟ / ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ / TSH
 •  ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ / ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 •  ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ / HDL / LDL
 •  ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ / SGOT / SGPT / γ-GT
 •  ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ /
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ
 •  ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ / CPK
 •  ΚΑΛΙΟ / ΝΑΤΡΙΟ / ΑΣΒΕΣΤΙΟ / ΣΙΔΗΡΟΣ
 •  ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
 •  ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ / ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ
 •  ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ / Β12 / ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ

τιμή:

80€

Για τις αιματολογικές εξετάσεις, το τελευταίο γεύμα λαμβάνεται έως και 11-12 ώρες πριν την αιμοληψία. Η κατανάλωση νερού επιτρέπεται.

Δεν είναι απαραίτητο να κλείσετε ραντεβού καθώς υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του κέντρου μας.

Στην Ιατροδιάγνωση, πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της εξετάσεις αίματος. Προτιμάται πάντως να γίνονται τις πρωινές ώρες, καθώς δεν πρέπει να έχετε φάει.