Το εργαστήριο μας προμηθεύτηκε σύγχρονο Μοριακό αναλυτή για την ανίχνευση του SARS-Cov-2, υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας. Ο αναλυτής είναι πλήρως αυτοματοποιημένος και ανιχνεύει δύο γονιδιακές περιοχές του ιού (N και S1) με τη μέθοδο της Real-Time PCR.

Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες υποδομές και τα διαγνωστικά μέσα ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία Covid-19.

Σε όλους τους χώρους των Διαγνωστικών μας κέντρων, τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφαλή σας εξυπηρέτηση.

Οι λήψεις πραγματοποιούνται με ραντεβού μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου.