Πλήρης Βιοχημικός Έλεγχος

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ / Τ.Κ.Ε. / ΣΑΚΧΑΡΟ
 •  ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 •  ΟΥΡΙΑ / ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ / ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
 •  ΧΟΛΗΣΤΕΡINH ΟΛΙΚΗ / HDL / LDL
 •  ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ / ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
 •  SGOT / SGPT / γ-GT
 •  ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 •  ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
 •  ΚΑΛΙΟ / ΝΑΤΡΙΟ / ΑΣΒΕΣΤΙΟ
 •  ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
 •  ΣΙΔΗΡΟΣ / ΦΩΣΦΟΡΟΣ
 •  ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ / ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ

τιμή:

60€

Για τις αιματολογικές εξετάσεις, το τελευταίο γεύμα λαμβάνεται έως και 11-12 ώρες πριν την αιμοληψία. Η κατανάλωση νερού επιτρέπεται.

Δεν είναι απαραίτητο να κλείσετε ραντεβού καθώς υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του κέντρου μας.

Στην Ιατροδιάγνωση, πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της εξετάσεις αίματος. Προτιμάται πάντως να γίνονται τις πρωινές ώρες, καθώς δεν πρέπει να έχετε φάει.